หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัด
เรื่อง : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 3284 คน