ใครขอหนังสือรับรองบัญชีบ้าง

ใครส่งหนังสือขอรับรองบัญชี จาก ก.จังหวัดพังงาและมีการตอบกลับแล้วบ้าง

ผู้สอบเปลี่ยนสายงาน 203.113.23.30 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14:10 น. ]

ขอตัวอย่างหน่อยได้ม้าย
โดยคุณ ผู้ขอหนังสือรับรอง 118.173.173.194 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ส่งตัวอย่างให้หน่อยนะ
FAX 074-674595 ต่อ17 หรือ 083-5320659
โดยคุณ ผู้ขอหนังสือรับรอง 118.173.173.194 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ผมก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาเหมือนกันครับ
โดยคุณ คนดี 222.123.178.72 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 15:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ส่งตัวอย่างให้บ้าง 074485319 ต่อ15
โดยคุณ นักพัฒน์ 118.175.145.118 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 15:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4


เรื่อง ขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้าย
ปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา
อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ชุด
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ได้ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล นั้น
อบต./เทศบาล........ มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ออกหนังสือรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง.......... ระดับ ..... จำนวน 1 ราย คือ นาย/น.ส.................... รหัส ............ ซึ่งขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ...... เพื่อนำไปย้ายเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับ .... เป็นระดับ ....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือโดยคุณ ปุ๋ม 118.173.62.91 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 15:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ