การออกข้อสอบภาค ข อบต.พังงา

เรื่องที่ 1 เรียนคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบภาค ข. อบต.พังงา ข้าพเจ้าในฐานะผู้เข้าสอบรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ทางคณะกรรมการฯ ออกข้อสอบไม่ตรงกับรายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)ประกอบ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ยกตัวอย่าง เช่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 มีรายละเอียดดังนี้ (1) ความรู้ในทางธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8. วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แต่ไปออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย ก็เข้าใจดีว่าทาง อบต.ต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ แต่ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้งานได้เมื่อเข้าไปทำงานแล้ว ที่สำคัญตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 เป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน ฉนั่นโอกาสหน้าถ้ามีการเปิดสอบอีกขอให้ทางผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยลงมาดูด้วย ขอบคุณค่ะ
เรื่องที่ 2 การแต่งกาย
วันสอบผู้เข้าสอบทุกคนก็รู้ดีว่าควรแต่งกายให้เหมาะสมกับการเข้าสอบ แต่มีสุภาพสตรีหลายท่านที่สวมเสื้อโปโล คือแบบมีแขน คอพับ เรียบร้อย แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าผิดระเบียบให้ไปเปลี่ยน ทำให้ผู้เข้าสอบหลายท่านต้องไปหาซื้อเสื้อใหม่หน้าโรงเรียนที่เป็นสถานที่สอบโดยเสื้อแต่ละตัวราคาสูงมาก ๆ ราคาเกิน 500 บาท โดยที่แท้จริงแล้วราคาเสื้อน่าจะไม่เกิน 200 บาทด้วยซ้ำ แต่ทางร้านกลับได้โอกาสขายเกินราคา กลับมาทางคณะกรรมการพอสักพักใหญ่เห็นว่ามีสุภาพสตรีหลาย ๆ ท่านเข้าไปถามมากเข้า โดยเกินกว่า 50 % สวมเสื้อโปโลมาทำให้คณะกรรมการต้องเปลี่ยนใจบอกว่าได้ ก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่านี้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่า หรือเป็นการหารายได้ให้จังหวัดโดยการขายเสื้อ แต่นี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับผู้เข้าสอบทุกท่านได้เป็นอย่างดีว่าควรแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบผู้เข้าสอบ 118.173.37.87 [ วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09:39 น. ]

ผู้ชายใส่กางเกงยีน เข้าสอบได้ด้วยเซง... จากผู้เข้าสอบ โรงเรียนบ้านท้ายช้าง ห้องสอบที่ 7 นักวิเคราะห์......
.....จะบอกว่าระเบียบก็คือระเบียบ นี้ขนาดปล่อยให้คนที่ผิดระเบียบเข้าสอบได้แล้วจะเหลืออะไรกับเด็กเส้น....
โดยคุณ น้ำ ส่งเมล์ถึง น้ำ 203.155.182.103 [ วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ตอนแรกจะเปลี่ยนกางเกงให้เพื่อนที่ใส่ยียมาแล้ว แต่รอดูท่าที ในที่สุดกฏหมู่ก็สำคัญกว่า..555

ไม่ได้ต้องเปลี่ยน
โดยคุณ บอล 202.12.73.8 [ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 10:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ