ตัวอย่างหนังสือ ขอสละสิทธิ์

ตัวอย่างหนังสือขอสละสิทธิ์

วันที่

เรื่อง ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


ข้าพเจ้า.....................ผู้สอบขึ้นบัญชีพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ระดับ ..2... ลำดับที่ ……..........มีความประสงค์ ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลบัญชีจังหวัดพังงา เนื่องจากข้าพเจ้าได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล แล้ว

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(...........................................................)
ผู้สอบขึ้นบัญชีตำแหน่ง.............. ลำดับที่.....สิ่งที่ ต้องส่งมาด้วยกับหนังสือ คือ
- สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
และเขียนว่า ใช้ในการสละสิทธิ์

และจ่าหน้าซองว่า
เรียนประธาน ก.อบต.จังหวัดพังงา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
ศาลากลางจังหวัดพังงา
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82000

ขอขอบคุณที่ให้โอกาส ผู้ร่วมบัญชีลำดับหลังๆด้วยครับ ขอบคุณครับ...

ธุ 2 180.183.82.117 [ วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 09:47 น. ]

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ